“Congo”, Algemeen tijdschrift van de Belgische kolonie, eerste jaar, de nummers 1-5, april-oktober 1920.

Les numéros sont assemblés en un file PDF (656 pages)

De nummers zijn samengevoegd in één PDF-file (656 blz).