Copyright/Privacy

In de mate van het mogelijke werd getracht de herkomst van teksten en  afbeeldingen te achterhalen en weer te geven. Rechthebbenden die in dit verband niet zijn benaderd, worden verzocht zich met de auteur van de website, Bruno Brasseur, in verbinding te stellen
(zie “contacteer me“).
Kopieën mogen genomen worden voor eigen gebruik, behalve teksten of afbeeldingen die verwijzen naar auteursrechten (watermerk, ©, enz). Voor publicatie dient u contact op te nemen met Bruno Brasseur.

Les sources des textes et des images ont été recherchées et présentées avec soin. Les ayant-droits qui, dans cet ordre d’idées n’auraient pas été approchés, sont priés de prendre contact avec l’auteur du site, Bruno Brasseur
(voir contacteer me).
Des textes peuvent être copiés pour usage personnel, sauf les textes ou photographies qui renvoyent à des droits d’auteur (filigrane, ©, etc).
Pour publication, prendre contact avec Bruno Brasseur.

Overgenomen paragrafen uit teksten dienen kort te zijn. In alle gevallen geldt de verplichte verwijzing naar de titel van het gekopieerde stuk en naar de auteur van het stuk of de website.

Les paragraphes copiés des textes doivent être concis. Dans tous les cas, sont obligatoires, les renvois au titre de la pièce copiée et à l’auteur de la pièce ou du site .

Gezien de herkomst van teksten en afbeeldingen niet steeds duidelijk genoteerd werd, worden hier de archieven en bibliotheken genoemd die bezocht werden. Tenzij anders vermeld zijn ze hiervan afkomstig. Dit geldt vooral voor de afbeeldingen.

Vu que la source des textes et des photographies n’est pas toujours notée d’une façon précise, les archives et les bibliothèques qui ont été visitées sont présentées. Sauf mention contraire, les textes en proviennent. C’est surtout valable pour les photographies.

Bezochte  bibliotheken.

Bibliothèques visitées.

ANTWERPEN, ERFGOEDBIBLIOTHEEK HENDRIK CONSCIENCE (EHC) (Kranten).
BRUSSEL, BIBLIOTHEEK VAN DE VRIJE UNIVERSITEIT VAN BRUSSEL (VUB).
BRUSSEL, BIBLIOTHEEK VAN HET LEGERMUSEUM.
BRUSSEL, BIBLIOTHEEK VAN HET MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN (Mouvement Géographique, Tribune Congolaise).
BRUSSEL, BIBLIOTHEQUE DE L’UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES (ULB) (Goldschmidt).
BRUSSEL, KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK VAN BELGIË (KBR) (Algemeen, kranten),
GENT, UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK.
LEUVEN, UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK.
LUIK, BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE DES SCIENCES ET TECHNIQUES (Montefiore, Journal Télégraphique 1899-1910).
PARIJS, BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE  (BNF) (Tijdschriften).
TERVUREN, BIBLIOTHEEK VAN HET KONKLIJK MUSEUM VOOR MIDDEN-AFRIKA (KMMA).

Geraadpleegde  archieven.

Archives consultées.

ANTWERPEN, FELIX ARCHIEF.
BERGEN, MUNDANEUM. 
BRUSSEL, ARCHIEF ACADEMIE DES SCIENCES.
BRUSSEL, ARCHIEF CINEMATEK.
BRUSSEL, ARCHIEF KONINKLIJK PALEIS (Laken).
BRUSSEL, ARCHIEF LACA (Laken).
BRUSSEL, ARCHIEF LEGERMUSEUM.
BRUSSEL, ARCHIEF MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN
BRUSSEL, ARCHIEF OMROEPMUSEUM. 
BRUSSEL, ARCHIEF ULB.
BRUSSEL, ARCHIEF VAN DE MARINE.
BRUSSEL, ARCHIEF VUB.
BRUSSEL, RIJKSARCHIEF.
BRUSSEL, STADSARCHIEF.
IEPER, ARCHIEF FLANDERS FIELDS MUSEUM (LAKENHALLEN).
KOBLENZ, BUNDESARCHIV.
OLEN, ARCHIEF RADIOMUSEUM.
PARIJS, ARCHIVES DE L’ACADEMIE DES SCIENCES.
PARIJS, BILIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE (BNF).               
ROUBAIX, ARCHIVES NATIONALES DU MONDE DU TRAVAIL (Fonds S.F.R.).
TERVUREN, STANLEY ARCHIEF, KONINKLIJK MUSEUM VOOR MIDDEN-AFRIKA (KMMA). 
VINCENNES, BIBLIOTHEQUE DU SERVICE HISTORIQUE DE LA DEFENCE (SHD), CHATEAU DE VINCENNES.