Piet Emmer, “Het zwart-wit denken voorbij”, Nieuw-Amsterdam, januari 2018. Gepresenteerd in een artikel van Historiek.net, 27 december 2019, “De kijk op kolonisatie door de eeuwen heen, het kolonialisme en de dekolonisatie”.

Kijk op Kolonisatie

De emeritus hoogleraar wil met dit boek een bijdrage leveren aan de discussie over kolonialisme, slavernij en migratie. Volgens Emmer worden moderne morele maatstaven steeds vaker op het verleden geprojecteerd en ontstaat zo een verwrongen beeld van gevoelige historische onderwerpen als kolonialisme, slavernij en migratie. “Geschiedenis dient daarmee als politieke agenda en als excuus. Hoe het werkelijk toeging, hoe anders dan tegenwoordig, dat blijft buiten beeld”, aldus de auteur. …”

(Uit Historiek.net)