Een weinig bekende zender in Antwerpen. Een korte beschrijving uit “Radio-Belge”, 3de jaar, nr 19-23, vanaf mei 1926.
Un émetteur peu connu à Anvers. Une courte description de “Radio- Belge”, 3ème année, n° 19-23, depuis mai 1926.

De “Wireless World” van 6 januari 1926 stelt de nieuwe zender voor.
Le “Wireless World” du 6 janvier 1926 nous présente l’émetteur nouveau.

Het personeel van de zender ontvangt reeds “op een humoristische manier”, een redacteur van “Radio-Belge”. Verslag in het genoemde blad van januari 1926.
Déjà, le personnel de l”émetteur reçoit la visite “d’une manière humoristique” d’un rédacteur de Radio-Belge. Compte-rendu dans le journal cité de janvier 1926.

Meer artikels zullen volgen.
D’autres articles suivront.