” Le XXème siècle “, mardi 31 mars 1914 (getekend Scheidt-Boon). “Le journal de Bruxelles”, zelfde datum, zelfde artikel. Beide kranten zijn van Katholieke strekking. De eerste heeft bestaan van 1895 tot 1940. Voor de anekdote: hij werd voorzien van een jeugdbijlage “Le Petit Vingtième”, waarin George Rémi (Hergé) in 1929 zijn eerste Kuifjesverhaal publiceerde (Kuifje in Rusland). Rémi werd er snel hoofdredacteur. De tweede krant bestond van 1841 tot 1926.
Scheidt-Boon (zie verder op de site) is een Belgische instrumentenmaker (tegenhanger van de Fransman Ducretet). Hij bouwde de Marzi-instrumenten die te Laken gebruikt zijn. Dit artikel is derhalve zeer betrouwbaar.

“Le XXème siècle”, mardi 31 mars 1914 (signé Scheidt-Boon). “Le journal de Bruxelles”, même date, même article. Les deux journaux sont de tendance catholique. Le premier a existé de 1895 à 1940. Pour l’anecdote, il reçut un supplément pour les jeunes “Le Petit Vingtième” dans lequel George Rémi (Hergé) publia son premier récit de Tintin en 1929 (Tintin en Russie). Rémi est devenu assez tôt rédacteur en chef. Le deuxième journal a existé de 1841 à 1926.
Scheidt-Boon (voir plus loin sur le site) est un fabriquant d’instruments belge (homologue du français Ducretet). Il a construit les instruments Marzi utilisés à Laeken. Cet article est donc très fiable.