De eerste testen met draadloze telegrafie genoteerd in België ?

Les premières expériences de T.SF. notées en Belgique ?

A. Della Riccia, Conférence sur “Les ondes électro-magnétiques et la télégraphie sans fil”, Bulletin de l’AIM, Belgique, tome IX (2ème série), pp 218-230, 1898.

Montefiore en/et Eric Gérard.

A. Della Riccia, “Les ondes électro-magnétiqes”, p 4, 1898.

Het schema hieronder komt uit een schrijven van Della Riccia (een boek?) met dezelfde naam en vermoedelijk overeenkomend met zijn spreekbeurt die ik hierboven publiceer. Ik beschik voorlopig niet over de tekst, enkel over het schema, p 4.
Meer informatie in mijn boek “Hallo, hallo, hier radio Laken…” (op deze site).

Le schéma ci-dessous fait partie d’un article (ou d’un livre?) de Della Riccia, du même nom de sa conférence publiée plus haut. Je ne possède pas encore le texte, seulement son schéma, p 4.
(De plus amples informations dans mon livre “Hallo, hallo, hier radio Laken…(ici sur le site).

Hieronde een link naar de bibliotheek van Cambridge waar verschillende werken van Della Riccia voorradig zijn (op 11 02 2020).

Ci-dessous un lien vers la bibliothèque de Cambridge où sont accessibles plusieurs ouvrages de Della Riccia (au 11 02 2020).

https://idiscover.lib.cam.ac.uk/permalink/f/1b4cf3m/44CAM_ALMA21450189840003606