Tijdschriften (z)

De teksten uit de tijdschriften dateren ook uit latere jaren ( bv de verschillende 20 jaar-vieringen).