L’Illustration, La télégraphie sans fil, n° 3038, p 329, 18 mai 1901.

De post van Biot.

De post van Biot. Gezeten, links, niet genoemd. Gezeten , rechts, de Belg Paul De Bremaecker. In het midden, Deutham. De Bremaecker, ingénieur, werkte als verantwoordelijke voor het Continental Office Van de MIMCC (later CTSF). Hij was ook verantwoordelijk voor de testen van De Panne (1900) en die van Kongo (1902-1904). Deutham was rechtstreeks afgevaardigde van het MIMCC.

Le poste de Biot.

Le poste de Biot. Assis à gauche, pas mentionné. A droite, assis, le belge Paul De Bremaecker. Au milieu, Deutham. De Bremaecker , ingénieur, était le responsable pour le Continental Office de l’MIMCC (plus tard CTSF). Il fut aussi responsable pour les tests de La Panne (1900) et ceux du Congo (1902-1904). Deutham était directement délégué par la MIMCC.