De twintigste verjaardag van de geboorte van de radio-omroep, Raymond Braillard, 23 maart 1934.
Een primeur!

Le vingtième anniversaire de la naissance de la radiodiffusion, Raymond Braillard, le 23 mars 1934.
Une primeur !

Inderdaad, de volgende tekst van Raymond Braillard werd handmatig aangevuld met zijn eigen opmerkingen.
Na verbetering werd de tekst in het Engels vertaald, door de Wereldradio in de ether gebracht en ontvangen in Singapore waar hij werd gepubliceerd door de krant “The Straits Times” van 25 april 1934 (zie op deze site).
Dit exemplaar werd ons op 28 juli 2012 overhandigd door Pierre Braillard, de zoon van Raymond.
We nemen aan dat World Radio de kortegolf-wereldradio van RTB-BRT is. Verder onderzoek is nodig.

En effet, le texte suivant, de Raymond Braillard, est augmenté manuellement de ses propres remarques.
Corrigé, il a été traduit en Anglais, est envoyé sur les ondes par la World Radio, et reçu à Singapore où il a été publié par le journal “The Straits Times” du 25 avril 1934 (voir sur ce site).
La présente copie nous a été remise le 28 juillet 2012 par Pierre Braillard, le fils de Raymond.
Nous supposons que la World Radio est la radio mondiale en ondes courtes de la RTB-BRT. Des recherches supplémentaires seront nécessaires.