René Metzemaekers, Belgische pioniers uit de geschiedenis van de radio-omroep, “Brabo Weetjes”, pp 181-182, februari 1971.

René Metzemaekers, Les pionniers belges de l’histoire de la radiodiffusion, La revue “Brabo”, pp 181-182, février 1971.

Hiermee begon het allemaal. Ik was secretaris-archivaris van het Olens Radiomuseum, toen ik een briefje ontving van René Metzemaekers, met bijvoeging van onderstaande kopie van een door hem geschreven artikel in het blad “Brabo”. Dat was op 20 december 2002. René Metzemaekers was de man achter het Nederlandstalig radiotoneel op de VRT (het toneel heette toen ook VRT, dat stond voor “Vlaams Radio-Toneel. Met “Vlaams” bedoelde men Nederlandstalig).
Hij bracht ettelijke luisterspelen voor de radio.

Ik had nog nooit gehoord van Belgische radioconcerten vóór 1919. Want op 6 november van dat jaar begon de Nederlander H.H. Schotanus à Steringa Idzerda aan zijn reeks radio-uitzendingen. Gedurende tientallen jaren ging Idzerda door voor eerste radio-omroeper in Europa. Het gebrek aan chauvinisme van de Belgen maakte dit mogelijk.
Zelf ben ik enkele jaren later op onderzoek gegaan, wat resulteerde in mijn eerste boek “Hallo, hallo, hier radio Laken…” (2010).

Tout a commencé ici. J’étais secrétaire-archiviste du musée radio de Olen lorsque je reçus une lettre de René Metzemaekers, avec la copie ci-dessous d’un article qu’il avait écrit dans le magazine “Brabo”. C’était le 20 décembre 2002. René Metzemaekers était l’homme derrière le théâtre radiophonique néerlandophone à la VRT (Vlaamse radio en Televisie). Le théatre s’appelait alors également VRT, qui signifie “Vlaams Radio-toneel” (Radio-Théâtre flamand. Par “flamand “, on entendait néerlandophone). Il a produit plusieurs pièces radiophoniques à la radio.

Je n’avais jamais entendu parler de concerts diffusés à la radio belge avant 1919. Car le 6 novembre de cette année, le Hollandais H.H. Schotanus à Steringa Idzerda démarra sa série d’émissions de radio. On prit Idzerda pendant des décennies comme premier radiodiffuseur en Europe . Cela a été possible par le manque de chauvinisme des belges.

Mon enquête personnelle a débuté quelques années plus tard, ce qui a abouti à mon premier livre “Hallo, hallo, ici radio Laeken …” (2010).

Bruno Brasseur.

(Met mondelinge toelating in 2002 van René Metzemaekers).
(Avec l’autorisation orale en 2002 de René Metzemaekers).