We lezen hier dat De Bremaecker grote palen en toestellen meevoerde.
Dit zijn onderdelen die gebruikt werden tijdens de testen in 1901 van Biot-Calvi, die in onze boeken uitvoerig besproken worden. De Bremaecker had daar ook de technische leiding, zowel als in 1900 voor de testen van De Panne.

Nous lisons ici que De Bremaecker emportait de gros poteaux et des appareils.
Ce sont des pièces qui furent utilisées lors des tests de Biot-Calvi en 1901 et qui sont traitées en détail dans nos livres. De Bremaecker y avait également la gestion technique, ainsi qu’en 1900 pour les tests de De Panne.