Le Mouvement Géographique

Le Mouvement Géographique, A.J. Wouters, Le réseau fluvial navigable du Haut-Congo et les bateaux glisseurs de M. Robert Goldschmidt, 31ème année, n° 9, 1er mars 1914.

De jonge Alphonse-Jules Wauters (1845-1916), letterkundige, kunstcriticus en aardrijkskundige, werd gevraagd een in het leven geroepen orgaan te leiden dat de Kongo-Vrijstaat in het licht zou stellen: “Le mouvement Géographique”. Hij maakte er gedurende vele jaren een levendig en boeiend tijdschrift van. De meeste exemplaren zijn in te kijken in de bibliotheek van het ministerie van buitenlandse zaken.
Onderstaande kaart geeft de grote transportwegen in 1914 aan, van de Atlantische naar de Indische oceaan.

De tekst van het bijgaande artikel van A.J. Wauters over de glijboten van R. Goldschmidt vindt u onder “Personen/Goldschmidt“.

Le Mouvement Géographique, A.J. Wouters, La voie du Cap au Caire, 29ème année, n° 45, 10 novembre 1912.

Deze kaart dateert van 1,5 jaar vroeger dan de vorige en geeft dan de Noord-Zuid geplande situatie weer eind 1912 .
De tekst is wat moeilijk te lezen, doch de kaart spreekt voor zich.
De nota onder de kaart (nog kleinere letters!) meldt het volgende: “Ce tracé, déjà ancien, doit être rectifié. Au Katanga, la voie projetée ira directement de Kambove à Mukama, sans détour vers Ruwe. Il faut ajouter aussi la section Bulawayo-Salisbury”.
Op een kaart van 1961 is te zien dat de spoorweg inderdaad rechtstreeks van Kambove naar Bukama loopt (De M en de B worden veelal verwisseld).
De twee kaarten geven de O.-W. en N.-Z. transportwegen weer doorheen midden-Afrika, een stand van zaken bij het begin van de eerste wereldoorlog.