Radiococerts

De hier opgegeven kranten en tijdschriften verhalen de eerste uitgezonden radioconcerten vanuit de omgeving van de villa Lacoste, in het domein van het kasteel van koning Albert I te Laken (Brussel), meer dan honderd jaar geleden. 

Les journaux et revues paraissant ici donnent une idée des premiers radio-concerts émis à partir des alentours de la villa Lacoste, dans le domaine du chateau du roi Albert à Laeken (Bruxelles), à plus de cent ans passés.