Le Soir (grosse nouvelle), Handelsblad en Courrier de l’Escaut, 1913.

Le Soir, 8 octobre 1913 : “Une grosse nouvelle”.

De datum is de datum van uitgave van de krant. Men ging er in de literatuur wel van uit dat de verbinding gemaakt werd op 8 oktober, bij gebrek aan meer duidelijke gegevens. Op die dag  werden in 2013 verscheidene 100 jaar-vieringen georganiseerd! Het artikel werd in 2010 afgedrukt in het eerste boek van B. Brasseur “Hallo, hallo, hier radio Laken…”, p 81.

Ook het artikel uit “Het Handelsblad van Antwerpen” van 8 oktober 1913, een vertaling uit “Le Soir”.

Tijdens het archiefonderzoek voor ons tweede boek “Tussen vonk en omroep” vonden we een meer duidelijke aanwijzing in “Le Courrier de l’Escaut” van 15 oktober 1913 : “Congo T.S.F”.

Men kan hier in het tweede knipsel lezen dat  “[…] c’est le lendemain de son arrivée à  Boma, le 27 septembre, que les appels de Laeken purent être entendus distinctement”. In het boek maakt Bruno Brasseur de opmerking dat het spijtig is dat de schrijver van het artikel geen uitsluitsel geeft (hij kan met 27 september de dag van zijn aankomst bedoeld hebben, maar ook de dag na zijn aankomst). Na informatie bij een filoloog zou het taalkundig de tweede interpretatie moeten zijn (we zullen maar hopen dat de schrijver zijn taal machtig was). Een tweede informatie hierover hebben we nog niet kunnen vinden.

De berichten van Laken zouden dan, tot tegenbericht, in Boma ontvangen zijn op  27 september 1913.