Cesar Saerchinger, “Hello, America!, Radio Adventures in Europe”, pp 440, Chapter XXIV, pp 343-344, 1938.

Heruitgave 2023.
Réédition 2023.

De schrijver heeft het over de eerste testen met radiofonie te Laken. En volgens hem werden deze testen uitgevoerd met een “primitief, grotesk” toestel dat werkte met een waterstraal.
Primitief was het inderdaad, dat was onze “koffiemolen” ook. En dat het hier gebruikte toestel werkte met een waterstraal zou in die eerste faze goed kunnen. Dat was dan het toestel van Vanni die er ook schitterende resultaten mee behaalde.
Goldschmidt heeft heel zeker contact gehad met Vanni, vooral voor de opstellingen in de wereldtentoonstelling van 1913 te Gent.
In hoeverre zij echter samengewerkt hebben te Laken is ons nog niet bekend. En waarom Goldschmidt dan zou overgeschakeld zijn naar Marzi ook niet. Het zou wel eens kunnen dat men het toestel van Marzi iets eenvoudiger vond dan het gesukkel met waterleidingen. Er is nog werk op de plank…
Tenslotte was Goldschmidt bij ons weten geen pupil van Ferrié, wel Braillard.

L’auteur parle des premiers tests de radiophonie à Laeken. Et selon lui, ces tests furent réalisés avec un appareil “primitif, grotesque” fonctionnant avec un jet d’eau.
C’était en effet primitif, c’était aussi le cas de notre “moulin à café”. Et qu’ici l’appareil utilisé fonctionnait avec un jet d’eau, pourrait être crédible dans cette première phase. C’était alors le dispositif de Vanni, qui a également obtenu d’excellents résultats.
Goldschmidt eut très certainement des contacts avec Vanni, notamment pour les arrangements de l’exposition universelle de 1913 à Gand.
Cependant, nous ne savons pas encore dans quelle mesure ils collaborèrent à Laeken. Et pourquoi Goldschmidt serait passé à Marzi non plus. Il est possible que l’appareil de Marzi aurait paru un peu plus simple que les difficultés des conduites d’eau. Il reste encore du travail à faire …
Et enfin, à notre connaissance, Goldschmidt n’était pas un élève de Ferrié, mais Braillard l’était.