Ernst Ruhmer über Drahtlose Telephonie, Vortrag gehalten am 25. November 1909 vor der Elektrotechnischen Gesellschaft zu Köln, 1910.

Hier volgen de blz 20 tot 30, die vooral betrekking hebben op de testen met Goldschmidt en Philippson, zie “Tussen Vonk en Omroep”, pp 45-57. Zijn boek hierover kwam uit in 1908 in het Duits en in 1909 in het Frans. In zijn boek schijnt Ruhmer “vergeten ” te zijn dat de testen uitgevoerd werden met medewerking van Goldschmidt en zijn schoonbroer.
Ci-dessous les pages 20-30 qui concernent spécialement les expérinces avec Goldschidt et Philippson, voir “Tussen Vonk en Omroep“, pp 45-57. Son livre est sorti en 1908 en allemand et en 1909 en français. Dans son livre, Ruhmer semble avoir “oublié” que les tests ont été effectués en coopération avec Goldschmidt et son beau-frère.

Op de foto: Ruhmer met zijn zender te Tervuren.
Sur la photo: Ruhmer avec son émetteur à Tervuren.

Het kasteel van Philippson (chateau de la Montagne) te Ukkel, waar de testen ook plaats hadden. Daaronder Ruhmer in het kasteel met zijn ontvanger.
Le chateau de Philippson (chateau de la montagne) à Uccle, où les tests ont également eu lieu. Dessous, Ruhmer dans le chateau avec son récepteur.

De installatie in het justitiepaleis in Brussel.
L’installation dans le palais de justice à Bruxelles.