Telefunken Zeitung, Telefunken Stationen in Belgisch-Kongo, 2.Jahrgang, Nr.8, Oktober 1912

Met toelating van Thomas Gûnzel (voor digitalisatie).
Avec l’autorisation de Thomas Günzel (pour la digitalisation).

Het artikel van “Le Home” , La télégrafie sans fil au Congo, 30 april 1912, heeft vermoedelijk als basis gediend voor dit artikel. Spijtig dat geen van beide artikels getekend werd.

L’article de “Le Home“, La télégraphie sans fil au Congo, 30 avril 1912, a sans doute servi de base pour cet article. Dommage qu’aucun des deux articles n’ a été signé.