Telefunken Stationen in Belgisch-Kongo, Telefunken Zeitung, 2.Jahrgang, Nr.8, Oktober 1912

Met toelating van Thomas Gûnzel (voor digitalisatie).
Avec l’autorisation de Thomas Günzel (pour la digitalisation).

Het artikel van “Le Home” , La télégrafie sans fil au Congo, 30 april 1912, heeft als basis gediend voor dit artikel. Spijtig dat geen van beide artikels ondertekend werd.

L’article dans “Le Home“, La télégraphie sans fil au Congo, 30 avril 1912, a servi de base pour cet article. Dommage qu’aucun des deux articles n’ ait été signé.