Hogo Gernsback, “Lavenir de la Radio”, La Revue Belge de TSF et Union-Radio-Revue Réunies, n° 6, juin 1931.

Een kijkje in de nabije toekomst: wat zal de radio geworden zijn in 1950?
Voorspellingen zoals : geluid en beeld op éénzelfde frequentie, kleuren-TV, tele-gestuurde vliegtuigen, robots, energie-transmissie, interplanetaire reizen…
Une regard dans le proche futur : que sera la radio en 1950?
Des prédictions telles que : le son et l’image sur une seule fréquence, La Télé en couleurs, les avions téléguidés, les robots, la transmission de l’énergie, les voyages interplanétaires…