Een Belgische Franstalige krant. Volgens Wikipedia van Katholieke oorsprong, gesticht in 1884 en in 1915 overgegaan in La Libre Belgique. Volgens Wikipedia ook zijn hiervoor te weinig bronnen aangehaald.

Un journal belge francophone. Selon Wikipedia de source katholique, né en 1884, et devenu en 1915 “La Libre Belgique”. Selon Wikipedia encore, trop peu de sources ont été présentées.