De Broeders van Liefde, Vrije Visschersberoepschool, Oostende, Handboek voor een radiotelegrafist ter zeevisscherij, 1930.

Volgende hoofdstukken werden gedigitaliseerd :

III 124-128 Scheepsstation Marconi 1/4 Kw – Q.S.
IV 128-131 Scheepsstation SFR 1/4 KW
V 131-134 Seinstations met ongedempte golven
VI 134-137 Telefonie seinstation
IX 144-148 Lampontvanger
XI 151-159 Radio-richting
192-163 Nazicht
Reglementen
I 165-166 Reglementen
II 166-169 Internationaal radio-verdrag
III 169-171 Te gebruiken golflengte
171-173 Oproepen
V 173-180 Verzenden
VI 180-183 Bijzondere uitzendingen
203 Gegevens zenders