Ed. Buels, Télégraphie sans fil en exploitation, 1905

Gevonden in mijn archief. Het is niet meer duidelijk of deze bladzijde (uit 1905) een deel uitmaakt van een boek of een artikel in een tijdschrift.
De bladzijde is interessant omdat ze meldt dat het lichtschip “Borkumriff” sinds 1900 radiotelegrafisch in verbinding stond met de vuurtoren van Borkum. Deze “kleine” vuurtoren (gebouwd in 1889 en eerste elektrische vuurtoren in Duitsland) werd (volgens Roger Arnoys op 15 mei 1901) door de voormalige Duitse Rijkspost en Telegraafdienst geopend als eerste radiografische dienst ter wereld.
De zender van De Panne werkte ook sinds november 1900, maar pas in 1904, na de verplaatsing naar Nieuwpoort, vond de primeur voor België plaats.

Trouvé dans mes archives. Il n’est plus clair si cette page (de 1905) fait partie d’un livre ou d’un article de magazine.
La page est intéressante, car elle indique que le bateau-phare “Borkumriff” est connecté de manière radiotélégraphique au phare de Borkum depuis 1900. Ce “petit” phare (construit en 1889 et premier phare électrique en Allemagne) a été ouvert (selon Roger Arnoys le 15 mai 1901) par l’ancien “Duitse Rijkspost en Telegraafdienst” en tant que premier service radiographique au monde.
L’émetteur de La Panne fonctionnait également depuis novembre 1900, mais ce n’est qu’en 1904, après le déplacement vers Nieuport, que la primeur pour la Belgique a eu lieu.