Bateaux glisseurs, Mouv. Géogr.

Le Mouvement Géographique, A.J. Wauters, Le réseau fluvial navigable du Haut Congo et les bateaux glisseurs de M. Robert Goldschmidt, 31ème année, n° 9, 1er mars 1914.

De lezer zal gemerkt hebben dat de reis Antwerpen-Matadi op 10 april moest toekomen en niet op 18 april (drukfout).
Goldschmidt bracht, in juli 1914, 3 glijboten naar Leopoldstad: de “Netta”, de “Stephanie” en de “Dicky” (naar de namen van drie van zijn vijf kinderen). De “Netta” heeft in de oorlog geschiedenis gemaakt tijdens de gevechten aan het Tanganika-meer.