J. Boone, MN7, Baarle-Hertog, 2010

Jacques Boone, MN7, Het militaire radio luister- en zendstation 1915-1919.

Dit is de zeer gedetailleerde Nederlandstalige uitgave van het boek “MN7, het militaire radio luister- en zendstation in Baarle-Hertog, 1915-1919”, van Jacques Boone, 2010 (er bestaat ook een Franstalige versie). Jacques’ vader, ingenieur Joseph Boone volgde ingenieur Goldschmidt op tot het einde van de oorlog. Goldschmidt en Boone hadden de leiding ter plaatse en gaven rekenschap aan Commandant Wibier, hoofd van de dienst draadloze telegrafie van het leger.
(Zie ook onder “Baarle-Hertog”).

Il existe une version francophone, voir plus bas.

La version francophone.