Jacques Boone, MN7, Het militaire radio luister- en zendstation 1915-1919.

Dit is de zeer gedetailleerde Nederlandstalige uitgave van het boek “MN7, het militaire radio luister- en zendstation in Baarle-Hertog, 1915-1919”, van Jacques Boone, 2010 (er bestaat ook een Franstalige versie). Jacques’ vader, ingenieur Joseph Boone volgde ingenieur Paul Goldschmidt (dus niet Robert Benedict) op tot het einde van de oorlog. Goldschmidt en Boone hadden de leiding ter plaatse en gaven rekenschap aan Commandant Wibier, hoofd van de dienst draadloze telegrafie van het leger.
(Zie ook onder “Baarle-Hertog”).

Il s’agit de la version néerlandaise très détaillée du livre “MN7, la station d’écoute et de transmission de radio militaire à Baarle-Hertog, 1915-1919”, de Jacques Boone, 2010 (il existe également une version en français). Le père de Jacques, l’ingénieur Joseph Boone, a succédé à l’ingénieur Paul Goldschmidt (donc pas Robert Benedict) jusqu’à la fin de la guerre. Goldschmidt et Boone étaient responsables sur place et relevaient du commandant Wibier, chef du département de télégraphie sans fil de l’armée.
(Voir aussi sous “Baarle-Hertog”).

La version francophone.