Notre Colonie, 1919-1922

Notre Colonie, auteur inconnu, Le Service de la T.S.F. au Congo Belge, n° spécial du 5 juillet 1922.

Het artikel is niet ondertekend, maar het diagram van blz 75 is hetzelfde als dat van het artikel van Goldschmidt uit 1924. We vermoeden dat dit artikel ook van zijn hand is.