Notre Colonie, auteur inconnu, Le Service de la T.S.F. au Congo Belge, n° spécial du 5 juillet 1922.

Het artikel is niet ondertekend, maar het diagram van blz 75 is hetzelfde als dat van het artikel van Goldschmidt uit 1924. We vermoeden dat dit artikel ook van zijn hand is.

L’article n’est pas signé, mais le diagramme de la p.75 est le même que celui de l’article de Goldschmidt de 1924. Nous présumons que cet article est également de sa main.