G. Moulaert, Problèmes coloniaux d’hier et d’aujourd’hui, Communications et transports, p 373-374.
De passages over De Bremaecker komen overeen met een tekst uit zijn later geschreven boek “Souvenirs d’Afrique 1902-1919 (zie op de site). We leren hier nog dat De Bremaecker tot in 1904 doorgewerkt heeft.