Copyright / privacy

In de mate van het mogelijke werd getracht de herkomst van teksten en  afbeeldingen te achterhalen en weer te geven. Eventuele rechthebbenden die in dit verband niet konden benaderd worden, worden verzocht zich met de auteur van de website, Bruno Brasseur, in verbinding te stellen. Op vraag van de rechthebbende zullen in dit geval bewuste teksten en foto’s onmiddellijk van de site verwijderd worden.

Gezien de naam van de auteur, de herkomst van teksten en afbeeldingen niet steeds duidelijk genoteerd werd, worden hier de archieven en bibliotheken genoemd die bezocht werden. Tenzij anders vermeld zijn ze hiervan afkomstig. Dit geldt vooral voor de afbeeldingen.Kopieën mogen genomen worden voor eigen gebruik, behalve teksten of afbeeldingen die verwijzen naar auteursrechten (watermerk, ©, enz). Voor publicatie dient u contact op te nemen met Bruno Brasseur.

Voor Overnemen van teksten geldt de verplichte verwijzing naar de titel van het gekopieerde stuk en naar de auteur van het stuk of de website.

Dans la mesure du possible, nous avons tâché de repérer et de mentionner les sources des textes et des images. Nous demandons à d’éventuels ayant droits qui n’auraient pas pu être contactés, de prendre contact avec l’auteur du site Bruno Brasseur. Dans ce cas, à la demande de l’ayant droits, les textes et les images concernés seront immédiatement retirés du site.

Vu que la source des textes et des photographies n’est pas toujours notée d’une façon précise, les archives et les bibliothèques qui ont été visitées sont présentées. Sauf mention contraire, les textes en proviennent. C’est surtout valable pour les photographies.

Des copies sont permises pour emploi personnel, sauf les textes ou photos qui impliquent des droits d’auteur (filigrane, ©, etc). A des fins de publication, prière de contacter Bruno Brasseur.

Pour les copies de textes, sont obligatoires les renvois au titre de la pièce copiée et à l’auteur de la pièce ou du site .

Bezochte  bibliotheken.

Bibliothèques visitées.

ANTWERPEN, ERFGOEDBIBLIOTHEEK HENDRIK CONSCIENCE (EHC) (Kranten).
BRUSSEL, BIBLIOTHEEK VAN DE VRIJE UNIVERSITEIT VAN BRUSSEL (VUB).
BRUSSEL, BIBLIOTHEEK VAN HET LEGERMUSEUM.
BRUSSEL, BIBLIOTHEEK VAN HET MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN (Mouvement Géographique, Tribune Congolaise).
BRUSSEL, BIBLIOTHEQUE DE L’UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES (ULB) (Goldschmidt).
BRUSSEL, KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK VAN BELGIË (KBR) (Algemeen, kranten),
GENT, UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK.
LEUVEN, UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK.
LUIK, BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE DES SCIENCES ET TECHNIQUES (Montefiore, Journal Télégraphique 1899-1910).
PARIJS, BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE  (BNF) (Tijdschriften).
TERVUREN, BIBLIOTHEEK VAN HET KONKLIJK MUSEUM VOOR MIDDEN-AFRIKA (KMMA).

Geraadpleegde  archieven.

Archives consultées.

ANTWERPEN, FELIX ARCHIEF.
BERGEN, MUNDANEUM. 
BRUSSEL, ARCHIEF ACADEMIE DES SCIENCES.
BRUSSEL, ARCHIEF CINEMATEK.
BRUSSEL, ARCHIEF KONINKLIJK PALEIS (Laken).
BRUSSEL, ARCHIEF LACA (Laken).
BRUSSEL, ARCHIEF LEGERMUSEUM.
BRUSSEL, ARCHIEF MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN
BRUSSEL, ARCHIEF OMROEPMUSEUM. 
BRUSSEL, ARCHIEF ULB.
BRUSSEL, ARCHIEF VAN DE MARINE.
BRUSSEL, ARCHIEF VUB.
BRUSSEL, RIJKSARCHIEF.
BRUSSEL, STADSARCHIEF.
IEPER, ARCHIEF FLANDERS FIELDS MUSEUM (LAKENHALLEN).
KOBLENZ, BUNDESARCHIV.
OLEN, ARCHIEF RADIOMUSEUM.
PARIJS, ARCHIVES DE L’ACADEMIE DES SCIENCES.
PARIJS, BILIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE (BNF).               
ROUBAIX, ARCHIVES NATIONALES DU MONDE DU TRAVAIL (Fonds S.F.R.).
TERVUREN, STANLEY ARCHIEF, KONINKLIJK MUSEUM VOOR MIDDEN-AFRIKA (KMMA). 
VINCENNES, BIBLIOTHEQUE DU SERVICE HISTORIQUE DE LA DEFENCE (SHD), CHATEAU DE VINCENNES.