Frans J. J. Driesens (1940-2020), Nederlandse opkomst van de radio-industrie, Een beschrijving van de radioproductie in de jaren 1915-1930, pp 144, 2002.


Werkten mede aan de redactie, Paul Wyers en Paul Huneker.