Eerste meldingen, 1912-13

La Tribune congolaise, 28 12 1912.

De zender wordt aangekondigd, de testen gaan een aanvang nemen. Het derde punt van het grote programma zal binnenkort kunnen uitgevoerd worden (zie hierover onze beide boeken) : de radiotelegrafische verbinding van Brussel met Boma in Belgisch Kongo.
De twee andere punten waren de verbinding Banana-Boma, en daarna de creatie van een verbinding Boma-Elisabethstad over verschillende tussenposten.  Hiermee was men klaar op 20 augustus 1912. Braillard en Goldschmidt waren terug in België. De werken konden starten.
Een eerste bericht krijgen we van “la Tribune Congolaise” van 28 12 1912: we lezen dat “les expériences vont commencer à Laeken”.

Het Handelsblad van Antwerpen, 03 01 1913.
We lezen nu dat een stalen toren van 5 ton opgericht werd als eerste antennemast.

Het Volk, 04 01 1913.
In dit tweede Nederlandstalige blad krijgen we te zien dat die eerste toren met zijn 130 m de hoogste van België is. De marconischool is de school voor opleiding van Blanke en Zwarte telegrafisten en ze maakt deel uit van het project. Ze is gevestigd in de villa Lacoste, gelegen in het domein van het kasteel van de koning te Laken. Meer details hierover vindt u elders op deze website. De Denderbode van 16 01 1913 geeft identiek dezelfde tekst.


Le Carillon, 30 01 1913.
Dit is een Franstalige Oostendse krant.
Er zijn sinds enkele dagen een serie masten bijgekomen. Het juiste aantal wordt niet genoemd.

De Volksstem, 31 01 1913.
We lezen nu dat er 5 masten opgericht werden. De voeldraden zijn de antennes.


De Denderbode, 13 02 1913.
Tot slot vonden we nog deze krant die vermeldt dat een zender geplaatst werd.

We zullen verder aan de hand van meerdere kranten en ook tijdschriften ontdekken dat er nog geen sluitend antwoord bestaat op de vragen “hoeveel masten waren er nu en uit hoeveel draden bestond de antenne?”.
Braillard vertelt dat er veel geëxperimenteerd werd. Een foto zal een indruk geven van 2 lange masten (120-130  m) en 6 kortere (60-65 m). Maar we zullen ook een schets vinden van de heer Gourski, Technisch Directeur Generaal van de BRT-RTB, getekend aan de hand van een interview van de heer De Rycke die vanaf 1912 bij de testen aanwezig was. Hij sprak over 2 lange en 8 kortere masten.
Veel van de gevonden beschrijvingen kunnen ook effectief plaats gehad hebben. Dit waren alle mogelijke momentopnames van een veranderende situatie.
En de toestellen, masten en antennes, archieven, werden vernietigd in opdracht van de koning bij het invallen van de bezetter, wat het zoeken niet gemakkelijker gemaakt heeft …