Le Mouvement Géographique, Le télégraphe sans fil au Congo, n° 49, p 598, 7 december 1902.


Eerst nog een vorig artikel in hetzelfde tijdschrift,
n°20, 18 mei van het zelfde jaar:


En hier het bericht van 7 december :

Typische schrijfstijl van nieuwsberichten: “Het vel van de beer niet verkopen…”. ‘t Is niet omdat (zelfs meerdere) testen geslaagd zijn dat daarom direct kan beslist worden voor economische toepassingen.
Die toepassingen zijn slechts mogelijk geworden in 1911, met andere technieken.

Style typique de rédaction d’articles de presse: “ne vendez pas la peau de l’ours
avant …”. Ce n’est pas parce que (même plusieurs) tests ont réussi qu’on peut immédiatement décider des applications économiques.
Ces applications ne sont devenues possibles qu’en 1911, avec d’autres techniques.