Goldschmidt schrijft hierover: […] Vanaf 1900 werkte Mahieu reeds aan de vervanging van de telegrafie met draad door de draadloze telegrafie, maar het is slechts later, van 1902 tot 1904, dat in die richting experimenten uitgevoerd werden door de heer De Bremaecker, onze sympathieke verslaggever. En indien zijn inspanningen niet met een volledig en onmiddellijk succes bekroond werden, moeten wij hem in alle oprechtheid de grote verdienste toekennen de eerste geweest te zijn om zich op een waarlijk opvallende manier toe te wijden aan de draadloze telegrafie; degene die de details kent van deze onderneming bewondert des te meer de man die met onvoldoende middelen zulke zware taak op zich nam. In ieder geval was zijn werk vruchtbaar: hij toonde zijn opvolgers de hindernissen die ze zouden moeten overwinnen, en zorgde ervoor dat  verscheidene toestellen die zonder succes getest werden konden afgeschreven worden […].