Source inconnue, “Une situation extraordinaire”, 29 décembre, 1919 (et autres)
Onbekende bron, ” Een uitzonderlijke situatie”, 29 december (en andere).

Verder nog:
25 jan 1915, Tilburgse Courant,
23 oktober 1915, Leeuwarder Courant,
25 octobre 1915, Indépendance belge
7-8 novembre 1915, Le XXème Siècle
2 et 8 février 1916, Le XXème Siècle
Journal source et date inconnues
27 et 28 février 1916, Le XXème Siècle
8 mars 1916, Le XXème Siècle
13 januari 1917, Dagblad van Noord BrabantTilburgse Courant, “Belgisch gebied op Hollandsch terrein”, 25 januari 1915. Deze en volgende krant lijken volledig over genomen te zijn van de “Haagsche Courant”.
Tilburgse Courant, “Région belge sur terrain hollandais”, 25 janvier 1915.
Ce journal, ainsi que le suivant, paraîssent être des copies du “Haagsche Courant”.

Leeuwarder Courant, “Belgisch gebied op Hollandsch terrein”, 23 oktober 1915.
Leeuwarder Courant, “Région belge dans terrain hollandais, 23 octobre 1915.

Indépendance belge, “Un poste de T.S.F. qui ennuie les allemands”, 25 octobre 1915.
Indépendance belge, ” Een post voor draadloze telegrafie, vervelend voor de Duitsers”, 25 oktober 1915.

Le XXème Siècle, “En terre libre, une station de T.S.F. à Bar-le-Duc”, 7-8 novembre 1915.
Le XXème Siècle, “Op vrije grond, een station voor draadloze telegrafie te Baerle-Hertog”, 7-8 november 1915.

Le XXème Siècle, “Les hollandais et l’enclave de Bar-le-Duc”, 2 février 1916.
Le XXème Siècle, “De Hollanders en de enclave van Baerle-Hertog”, 2 februari 1916.
Een Hollandse krant geeft toe dat men de werking van onze draadloze telegrafie wil beletten.

Le XXème Siècle, “Etrange mentalité, Le scandale de Baerle-Duc. L’autorité hollandaise y viole chaque jour les droits de la Belgique”, 8 février 1916.
Le XXème Siècle, “Eigenaardige mentaliteit, Het schandaal van Baerle-Hertog. De Hollandse Overheid schendt er elke dag de Belgische rechten”, 8 februari 1916.

Inconnu, “Un poste de T.S.F. qui gêne les Allemands”, date inconnue.
Onbekend, “Een post voor draadloze telegrafie die de Duitsers stoort”, datum niet gekend.
De Belgen hebben hem aangebracht in een van hun enclaves op het Hollands grondgebied; Incidenten zijn er het gevolg van.

Le XXème Siècle, “Le ‘blocus’ de Baerle-Duc. Une note hollandaise officieuse “, 27 février 1916.
Le XXème Siècle, “De blokkade van Baerle-Hertog. Een Hollandse officieuse nota”, 27 februari 1916.

Le XXème Siècle, “Baerle-Duc et la zwanze bruxelloise”, 28 février 1916.
Le XXème Siècle, “Baerle-Hertog en de Brusselse zwans”, 28 februari 1916.

Le XXème Siècle, “La situation s’est beaucoup améliorée à Baerle-Duc, 8 mars 1916.
Le XXème Siècle, ” De situatie is sterk verbeterd in Baerle-Hertog”, 8 maart 1916.

Dagblad van Noord Brabant, “In het donker”, 13 januari 1917.
Dagblad van Noord Brabant, “Dans le noir”, 13 janvier 1917.

Dagblad van Noord Brabant, “Eigenaardige grenstoestand”, 1 september 1917.
Dagblad van Noord Brabant, “Etrange situation frontalière”, 1 septembre 1917.