D.T. / T.S.F. La(e)ken

D.T. = Draadloze telegrafie (en later draadloze telefonie).
T.S.F. (ou TSF) = Télégraphie sans fil (et plus tard téléphonie sans fil).

Er is veel gebeurd te Laken in 1914 en de enkele jaren ervoor. Inderdaad, Koning Albert I had Robert Goldschmidt de mogelijkheid gegeven gebruik te maken van de leegstaande villa Lacoste op het domein van het kasteel van de koning, om er telegrafie- en telefoniezenders, en antennes te installeren, alsook een praktische school voor opleiding van marconisten (blanken en zwarten).
Wat u hier vindt, zijn veelal volledige teksten hierover, die wel beschreven werden in onze boeken, maar slechts aangehaald werden als mogelijke bronnen. Omdat het anders een onmogelijke opgave zou geweest zijn, en waarvoor een website een betere oplossing biedt.

De “e” in La(e)ken is een knipoog naar onze Franstalige lezers, want hoewel onze eigen teksten meestal in het Nederlands zullen geschreven zijn, is het beschikbaar archiefmateriaal voor 95% Franstalig, omdat de Vlaamse Beweging in die tijd nog geen evenwicht had mogen bereiken in het taallandschap.
En complete vertalingen bleken ons niet mogelijk.
We hopen dat beide taalgroepen en ook onze Duitstalige medeburgers aan hun trekken kunnen komen.