Paul De Bremaecker,The Souvenirs of a Pioneer, Radio Neptune (SAIT), 1952.

Ere aan wie ere toekomt !
In 1902 kreeg ingenieur Paul De Bremaecker opdracht voor onderzoek van de mogelijkheid van radiografische verbindingen in de Kongo-Vrijstaat.
Dat onderzoek moest echter plaats vinden met de toestellen die toen gekend waren : de klos van Ruhmkorff voor het zenden, en de ontvangst met de coherer van Branly. Dit gaf voldoening in Europa maar bleek in de tropen niet te lukken. De atmosferische storingen en de vochtige lucht gaven geen doorlopend en blijvend resultaat, hoewel communicatie verschillende malen plaatsvond.
Van bij de aanvang der werken keerden de Europese collega’s van De Bremaecker ziek naar België terug. Hijzelf is met enkele inlandse medewerkers twee jaar tot het uiterste gegaan, in moeilijke omstandigheden, en is zelf ziek naar huis gekeerd in 1904.
Zijn zogenaamde “mislukking”, enkel te wijten aan de primitieve apparatuur, zorgde voor gebrek aan kennisgeving, en vergetelheid. In de literatuur is vooral sprake van “mislukte experimenten”, meer niet. Maar De Bremaecker heeft wel bewezen dat met zijn apparatuur geen sprake kon zijn van een betrouwbare uitbating.
Wij probeerden dit avontuur in onze boeken en op deze site wat meer in het licht te stellen.

Vóór 1950 startte SAIT het personeelsblad Radio Neptune, “met de bedoeling een band te smeden tussen alle personeelsleden, zowel aan land als op zee, zowel in België als in het buitenland” (Marie-Anne Wilssens, Mastering the Waves, p 69, 2001).
Hierbij volgen :
Vol. III, 1952, May-June, N° 3, pp 51-57
July-August, N° 4, pp 75-77
July-August, N° 4, pp 92-93 (WHo’s Who, Mr. Paul De Bremaecker)
September-October, N° 5, pp 99-102
November-December, N° 6, pp 133-137