La Radio Industrie Belge, rue des Hougnes 85 te Verviers. Gesticht op 29 juli 1927 door Marcel Brisco, Pierre Wertz en Joseph Thône. De naam “Ribofina” werd ook gebruikt.
In hetzelfde jaar werd de maatschappijnaam omgedoopt tot “La Radio-Industrie Vierviétoise”. Maar in april 1928 werd de maatschappij reeds ontbonden (zie de scriptie van Brecht Bostyn, hfdst 4, p 192, voor meer details).