Andere bronnen

L’Illustration, journal universel, La télégraphie sans fil, n° 3038, 18 mai 1901, p 329.
Beschrijving van de testen van Biot-Calvi, waarbij De Bremaecker aanwezig was als afgevaardigde van de Continental Office van het MIMCC van Marconi (zoals ook iets vroeger te De Panne in 1900. Toestellen en andere materialen bracht De Bremaecker mee naar Kongo in 1902. Zie elders op de site. Op een grote foto zien we De Bremaecker zittend voor zijn vonkenzender.

Radio Neptune, journal of the SAIT and affiliated companies, verschillende nummers, 1952.
De Bremaecker publiceert hier in het Engels zijn eigen verhaal in Kongo, van 1902 tot 1904. Zeer interessant, met foto’s. In hetzelfde jaar vinden we er ook een Who’s who in, een korte levensbeschrijving van De Bremaecker, vóór zijn overlijden.

G. Moulaert, Problèmes coloniaux d’hier et d’aujourd’hui, Communications et transports, p 373-374.
De passages over De Bremaecker komen overeen met een tekst uit zijn later geschreven boek “Souvenirs d’Afrique 1902-1919 (zie op de site). We leren hier nog dat De Bremaecker tot in 1904 doorgewerkt heeft.