Bulletin van het UIR, Genève, oktober 1935.

Deze tekst komt sterk overeen met een tekst van Braillard uit 1941, door Roger Florus gevonden in de archieven van de heer Jean-Pierre Le Guen (www.radiopassion.be). Vermoedelijk heeft Braillard zijn tekst uit 1935 hiervoor bewerkt. Bezoek van de site van Roger Florus wordt sterk aanbevolen.

Ce texte est similaire à un texte de Braillard de 1941, trouvé par Roger Florus dans les archives de M. Jean-Pierre Le Guen (www.radiopassion.be). On peut supposer que Braillard a retravaillé son texte de 1935 pour celui de 1941. Une visite du site de Roger Florus est fortement recommandée.