R. Braillard in UIR, 1935

Bulletin van het UIR, Genève, oktober 1935.

Deze tekst komt sterk overeen met een tekst van Braillard uit 1941, door Roger Florus gevonden in de archieven van de heer Jean-Pierre Le Guen (www.radiopassion.be). Vermoedelijk heeft Braillard zijn tekst uit 1935 hiervoor bewerkt. Bezoek van de site van Roger Florus wordt sterk aanbevolen.

Ce texte est similaire à un texte de Braillard de 1941, trouvé par Roger Florus dans les archives de M. Jean-Pierre Le Guen (www.radiopassion.be). On peut supposer que Braillard a retravaillé son texte de 1935 pour celui de 1941. Une visite du site de Roger Florus est fortement recommandée.