Over de schrijvers Bruno Brasseur en Guido Nys

Bruno Brasseur:

Gepensioneerd. Werd zendamateur en was meerdere jaren archivaris en secretaris in het Olens radiomuseum. Vooral geïnteresseerd in de geschiedenis van het Belgisch radiogebeuren, met de klemtoon op het begin van de vorige eeuw. Door de vaststelling van het gebrek aan chauvinisme bij onze landgenoten, nl in verband met de gebeurtenissen te Laken in 1914 (worden zelfs niet vermeld in sommige overzichten), ben ik daarover een studie begonnen. Ik ben ervan overtuigd dat zal blijken dat radio Laken de eerste omroeper van Europa was.

In maart 2010 verscheen dus mijn boek Hallo, hallo, hier radio Laken…” , met als ondertitels “De pioniersjaren van de radiotelegrafie  en –telefonie in België en haar ex-kolonie” en ”De zaterdagconcerten van radio Laken in 1914″ (zie onder boeken in het hoofdmenu).

Vier jaar later verscheen een tweede boek, van groter formaat, in samenwerking met Guido Nys: “Tussen vonk en omroep, draadloze communicatie in België en Kongo, 1900-1918“. We werkten al samen in de loop van de zoektocht voor het eerste boek, maar de volgende 4 jaren brachten nog zoveel nieuw materiaal aan het licht, dat een tweede boek zich opdrong. Met veel moeite en de nodige stress hebben we dat klaar gekregen, en dat, op 28 maart 2014, exact 100 jaar na de fameuze Lakense radioconcerten.

Guido Nys:

Via mijn opleiding als burgerlijk ingenieur Elektronica en de radiohobby van mijn vader geraakte ik geïnteresseerd in oude radio’s, en later in de geschiedenis van de radiotechniek. Eerst schuimde ik de rommelmarkten en het internet af naar oude documenten. Het idee kwam op om over deze geschiedenis een boek te schrijven. Na contact met Bruno Brasseur ontstond het idee om samen te werken. Nu werden vooral gedurende zes jaar Belgische en Franse archieven bezocht en leerden we Pierre Braillard kennen, de zoon van Raymond. Voor mij was deze zoektocht een werkelijk avontuur, dat uitmondde in ons gezamenlijk boek.

Pierre Braillard, zoon van Raymond, en de auteurs te Parijs, tijdens een van onze zoektochten.

Guido Nys, Bruno Brasseur en Pierre Braillard.