Wireless World, Braillard and Divoire, How Broadcasting Wavelengths are checked, Februari 29th, 1928, p 219-222.

Wat Braillard begon in zijn woning, is een internationaal gebeuren geworden, met de U.I.R. (Union Internationale de Radiophonie – later Radiodiffusion) als overkoepelend orgaan, waarvan Braillard Technisch Directeur werd en Divoire Secretaris. Binnenkort meer hierover op de site.

Ce que Braillard a commencé chez lui est devenu un événement international, avec le U.I.R. (Union Internationale de Radiophonie – devenue Radiodiffusion) en tant qu’organisation faîtière, dont Braillard est devenu Directeur Technique et Divoire secrétaire. Plus d’informations à ce sujet bientôt sur le site .

Op 17 juli 1929 feliciteert Braillard reeds verschillende landen (“hij reikt ruikers aan”): Wireless World dd 17 juli.

Le 17 juillet 1929 Braillard félicite déjà plusieurs pays (“il distribue des bouquets”): Wireless World du 17 juillet.