Klaas Dijkstra, Radio Malabar, Herinneringen aan een boeiende tijd (1914-1945), pp 503 + 56 foto’s, 1947.


Het boek werd toen in zeer kleine oplage uitgegeven, op gestencilde geschriften.
Dank zij de grote inzet van Arthur O. Bauer kon het eindelijk in 2006 in boekvorm verschijnen.