Radio-Expres, J.I.A.M. Heijmeijer, Een bezoek aan Radio-Belgique, pp 893-894.

De dirigent van de “lyrieke” uitzendingen was de heer Braconi (niet Barconi). Hij was zo goed als de eerste medewerker bij Radio-Belgique.
Le chef-d’orchestre des émissions “lyriques” était Mr Braconi (pas Barconi). Il était pour ainsi dire le premier collaborateur chez Radio-Belgique.