B. Brasseur, Hallo, hallo, hier radio Laken, 2010

Met de ondertitels: “De pioniersjaren van de radiotelegrafie en -telefonie in België en haar ex-kolonie” en “De zaterdagconcerten van radio Laken in 1914″. Auteur: Bruno Brasseur.

Het boek werd in eigen beheer uitgegeven. Het telt 231 blz, met uitgebreide bibliografie en index.

Het verhaal van dit boek werd nooit eerder aaneensluitend geschreven. Hoewel België op gebied van draadloze telegrafie en – telefonie kon meepraten op wereldniveau, zijn er slechts over elke fase korte fragmenten terug te vinden, her en der verspreid.

Het boek beschrijft de periode van bij de opkomst van de nieuwe uitvinding tot aan de Grote Oorlog. En gezien de ontwikkeling van de telegrafie in België in grote mate gericht was op Kongo, omdat communicatie in dat onmetelijk land (80 keer België) een absolute noodzaak was, worden de pioniersjaren in onze vroegere kolonie ook behandeld. Die jaren werden dan ook met een primeur afgesloten.

Toch zullen we even uitlopen in de oorlog, want waar zeker weinigen onder u van op de hoogte zijn, is de bouw van een raadselachtige geheime zender-ontvanger te Baarle-Hertog, onze enclave in Nederland, onder het woedende oog van de Duitsers. Zelfs Nederland was daar aanvankelijk niet van op de hoogte!

Hoofdbrok is natuurlijk het verhaal van de zenders van Laken, in de villa Lacoste, niet ver van het  koninklijk paleis. Daar werd niet alleen een school gebouwd waar telegrafisten opgeleid werden en onderdelen gebouwd voor Kongo, maar ook een grote zender die er in 1913 reeds in slaagde de afstand Brussel-Boma (6.300 km) te overbruggen. Een wereldprestatie in die tijd! En natuurlijk onze telefoniezender die tot augustus 1914 concerten verzorgde tot aan de inval van de Duitsers. Hiervoor gebruikten ze een heuse “koffiemolen” (afgebeeld op de voorkant van het boek).

Maar u vindt er ook het verhaal van de eerste officiële testen te De Panne, met een zoveelste primeur voor België, de repetitor van Guarini, de telefoniesuccessen van Goldschmidt in 1907, en zoveel meer.

Dit alles opgeluisterd met tientallen, soms zeldzame foto’s.

Je kan het boek downloaden door op onderstaande link te klikken. In verband met de auteursrechten verwijzen we naar “copyright” in het hoofdmenu.