In principe de meeste aandacht voor de spilfiguren van de radiotelegrafie en -telefonie in opbouw in België.
Maar uitbreiding is altijd mogelijk.

En principe une attention spéciale pour les figures de proue de la radiotélégraphie et de la radiotéléphonie en progrès en Belgique.
Mais une extension est toujours possible.

Braillard.
Goldschmidt Robert Benedict
Marzi.
Vanni.
Boin.