In principe de meeste aandacht voor de spilfiguren van de radiotelegrafie en -telefonie in opbouw in België.
Maar uitbreiding is altijd mogelijk.

Braillard.
Goldschmidt.
Marzi.
Vanni.
Boin.