Onbekend, Vivi en nieuw-Vivi, na 1885, gevonden op internet en recent in het boek van Guido De Weerd, l’Etat indépendant du Congo, A la recherche de la vérité historique. De bron van de kaart zal vermoedelijk moeten gezocht worden in een Engelse uitgave.

Nieuw-Vivi is een kleine vestiging opgericht in 1882 naar aanleiding van een Mazelen-epidemie, waarbij de zieken konden afgescheiden worden van het Vivi van Stanley. De moedige Gentenaar Lieven Van de Velde die dit organiseerde bij gebrek aan een geneesheer en de nodige medische infrastructuur, is zelf met zijn zieke mannen gedurende zes weken in Nieuw-Vivi verbleven.
(G. De Weerd, “l’Etat Indépendant du Congo”, p 39).

Vivi Nouveau est un petit établissement créé en 1882 à la suite d’une épidémie de rougeole dans lequel les malades pouvaient être séparés du Vivi de Stanley. Le courageux Gentois Lieven Van de Velde, qui a organisé cela, faute d’un médecin et de l’infrastructure médicale nécessaire, est resté avec ses hommes malades à Vivi Nouveau pendant six semaines.
(G. De Weerd, “l’État indépendant du Congo”, p. 39).