Het frans patent van Robert Goldschmidt voor de vonkenbrug van Laken, type cône-cône (kegel-kegel), voor draadloze telegrafie, n°469.286, aangevraagd op 27 januari 1914 en toegekend op 16 mei 1914.

In België was het brevet aangevraagd op 27 januari 1913.
De vonkenbrug werd ook gebruikt in Congo (zie afb. 4-11 op blz 74 van ons boek “Tussen vonk en omroep”).