Eugène Ducretet et la Belgique, 1901

Het artikel is verschenen in het tijdschrift “Radiofil Magazine n° 88 van sept.-okt. 2018 van de radioclub “Radiofil” (de grootste radioamateurclub van Frankrijk).
Maar gezien de redactie het niet nuttig vond de tekeningen van Ducretet (daar ging het om) op groot formaat te publiceren zoals ik ze doorgaf, en geen ondertitels opgaf, ook zoals ik ze opgaf, publiceer ik hieronder het artikel zoals ik het aan de redactie overdroeg.
Het origineel vertoont een scherpere presentatie dan de afdruk op internet, waarvoor onze excuses.