De Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant, 17 september 1908.

De “Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant” (PGNC) is één van de twee grote Nijmeegse kranten uit de negentiende en twintigste eeuw. Zij was in 1837 de opvolger van de eerste krant in Nijmegen, de vanaf 1801 uitgegeven “Nijmeegsche Courant”, en is met enkele titelwijzigingen blijven bestaan tot 1993. In 1848 kwam er grote concurrentie van het katholieke dagblad “De Gelderlander “(uit de site van de krant).

Le “Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant” (PGNC) est l’un des deux principaux journaux de Nijmegen des XIXe et XXe siècles. En 1837, elle succéda au premier journal de Nijmegen, le “Nijmeegsche Courant”, publié à partir de 1801 et qui, avec quelques changements de titre, continua d’exister jusqu’en 1993. En 1848, le journal catholique “De Gelderlander“livra une forte concurrence (d’après le site du journal) .

Het verhaal van de radiotelegrafie- en radiotelefonietesten te Tervuren, Ukkel, Justitiepaleis van Brussel, Namen en Luik wordt uitvoerig beschreven in onze boeken. Nieuw is de naam “Condor” van de ballon en de ontvangst van uitzendingen vanaf de Eiffeltoren.

L’histoire des expériences de radiotélégraphie et de radiotéléphonie à Tervuren, Uccle, au palais de justice de Bruxelles, de Namur et de Liège est décrite en détail dans nos livres. Nouveau est le nom “Condor” du ballon et de la réception des émissions de la Tour Eiffel.