La Meuse, Budja Mosumbuli, La radiotélégraphie au Congo Belge, 9 juin 1913.

Over de auteur, Budja Mosumbuli, hebben we geen gegevens gevonden. Informatie over hem wordt in dank aanvaard.
De antenne door Mosumbuli aangehaald wordt beschreven in ons boek “Tussen vonk en omroep” p 126. We trekken een vergelijking met de antenne “en croix” van Goldschmidt.

Nous n’avons trouvé aucune donnée sur l’auteur, Budja Mosumbuli. Les informations qui le concernent sont acceptées avec reconnaissance.
L’antenne citée par Mosumbuli est décrite dans notre livre “Tussen Vonk en Omroep“, page 126. Nous établissons une comparaison avec l’antenne “en croix” de Goldschmidt.