La Meuse, Budja Mosumbuli, La radiotélégraphie au Congo Belge, 9 juin 1913.

[Over de auteur, Budja Mosumbuli, hebben we geen gegevens gevonden. Informatie over hem wordt in dank aanvaard.]
Het bovenstaande tussen haakjes, want ondertussen heb ik veel over Mosumbuli gevonden. Binnenkort op deze site.

De antenne door Mosumbuli aangehaald wordt beschreven in ons boek “Tussen vonk en omroep” p 126. We trekken een vergelijking met de antenne “en croix” van Goldschmidt.

[Nous n’avons trouvé aucune donnée sur l’auteur, Budja Mosumbuli. Les informations qui le concernent sont acceptées avec reconnaissance.]
Le texte ci-dessus entre parenthèses, car j’ai trouvé entretemps plusieurs choses concernant Mosumbuli. Bientôt sur ce site.

L’antenne citée par Mosumbuli est décrite dans notre livre “Tussen Vonk en Omroep“, page 126. Nous établissons une comparaison avec l’antenne “en croix” de Goldschmidt.