Weer een artikel dat lang geleden binnen kwam langs het “world wide web” van Fons Vandenberghen. Ontdekt door zijn relatie Eric Hutton in zijn eigen digitaal archief van de “English Mechanic & World of Science”.
Bij het opstellen van ons tweede boek waren sommige mails verloren gegaan en werd dit, buiten onze wil, niet in het boek opgenomen.
Hierbij is dit dan rechtgezet.
Beide heren zijn hartelijk bedankt.

De tekst van het artikel werd vermoedelijk gehaald uit een artikel van “Le Soir” van 19 maart, die het weer overnam van “Le journal du Congo”. Dit werd nog eens bevestigd in “Le Carillon” van 22-23 maart 1913.
De tekst spreekt voor zich: op de Britse eilanden ca duizend radioamateurs met licentie, zeer luid hoorbaar op de Westkust (>1200 km), zelfs met korte antennes, BRX (de Brusselse zender) gehoord op Madeira ( ca 2650 km!).

De datum (maart 1913) klopt met de periode waarin de eerste testen uitgevoerd werden. Volgens deze verschillende berichten stonden nog niet alle masten recht, en was er vermoedelijk slechts één kabel gespannen.
En op 3 mei gaf “La Tribune Congolaise” bericht dat Laken in Dakar gehoord was! (> 4500 km).