Mast van meer dan 50 m lengte, in 4 overlappende en stevig aan elkaar vastgemaakte boomstammen. De kortere mast (uit één stuk) is ook vastgemaakt aan de hoofdmast. Beide masten liggen op het veld. De kleine mast wordt rechtgetrokken (de hoofdmast draait dan 90° mee. Dan wordt de kleine mast in één vlak met de grote mast naar beneden getrokken (foto), zodat de grote mast recht komt. Daarvoor is natuurlijk veel mankracht nodig.

Er werden in Kongo ook andere methoden gebruikt. Zie hiervoor B. Brasseur en G. Nys, “Tussen vonk en omroep“, Bijlage 1, Montagesystemen voor oprichten van antennemasten, p 391-394.