L’Avenir de la télégraphie, revue mensuelle illustrée, no 2, mai 1914.

Duidelijk na het concert van 28 maart : “elke avond, rond 21 u”.
De tweede paragraaf roept het probleem op van “les haut-parleurs” (de luidsprekers). Blijkbaar kan er een bal mee gegeven worden (ze hadden toen uiteraard geen duizenden Watt nodig zoals vandaag). Reeds een weinig onderzoek had plaats (zie verder op de site). Een ding weten we met zekerheid: een amateur kon de muziek horen tot op 50 m… Hadden we graag willen meemaken…